„Za” przyjęciem budżetu na 2020 rok głosowało 231 posłów, przeciw było 217, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.