Na 25 lutego na 12:00 zaplanowano rozprawę – na wniosek marszałka Sejmu – w sprawie sporu kompetencyjny między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz między prezydentem a Sądem Najwyższym. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą – sędzia TK Krystyna Pawłowicz.