Sędziowie SN, niektórzy sędziowie SN, zachowali się tak, jak gdyby przed otrzymaniem pozwolenia i informacji o tym, że mogą w jakiejś sprawie rozstrzygać, już w przeświadczeniu, że i tak otrzymają tę zgodę na to, podjęli pewną uchwałę. Moim zdaniem jest to warunkowość, która jest niewłaściwa. Dlatego jedynym organem, który jest w stanie to rozstrzygnąć, jest TK – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w KPRM.

Każde poważne państwo musi postępować w taki sposób, żeby utrzymać stabilność systemu prawnego, uniknąć chaosu, anarchii. Sądzę, że uchwała [SN], z którą wczoraj byliśmy skonfrontowani zmierza w kierunku czy zmierzałaby, jeżeli zostanie podtrzymana w kierunku chaosu. Ale to oczywiście nie jest moja prerogatywa i kieruję to zapytanie z całą odpowiedzialnością do TK z prośbą o jak najszybsze rozstrzygnięcie, ponieważ jest to niebywały akt, ta uchwała SN, niektórych sędziów SN, to niebywały akt, który może doprowadzić do destabilizacji porządku prawnego. W oparciu o wyroki czy wyroki, które zostały już podjęte przez sędziów mianowanych przez tę KRS, która powołana została we właściwy sposób, podkreślam, we właściwy sposób i zgodnie z Konstytucją, to kilkadziesiąt tysięcy wyroków. Wyobraźmy sobie wzruszanie takich wyroków. To rzecz absolutnie niedopuszczalna, grożąca destabilizacją całego ustroju politycznego, prawnego państwa polskiego. I w odpowiedzialności za stabilność, spokój, ciągłość, konsekwencję  jakość, niezależność i obiektywność systemu sprawiedliwości, sędziów kieruję to zapytanie do TK – mówił dalej szef polskiego rządu.