W związku z wczorajszą decyzją, uchwałą trzech izb SN premier Morawiecki zdecydował się aby skierować do TK wniosek o zbadanie z Konstytucją zgodności przepisów prawa, które zostały użyte wczoraj do wydania uchwały trzech izb SN. Wniosek ma na celu zbadanie przez jedyny konstytucyjny organ do tego uprawniony czy przepisy, które zastosował wczoraj SN, mogą być stosowane w tego typu sytuacjach. Wniosek ma na celu zbadanie czy status sędziów powołanych przez prezydenta ma status rozstrzygający – stwierdził Piotr Müller na briefingu w KPRM. Jak zaznaczył:

„Podkreślamy że SN nie ma kompetencji do tego, aby tworzyć treść obowiązujących w Polsce przepisów prawa. To kompetencja zastrzeżona dla Sejmu i Senatu oraz dla organów wykonawczych, jeżeli oczywiście otrzymają stosowne upoważnienie w ustawie. Ponadto SN nie ma kompetencji do uchylania obowiązujących w Polsce przepisów ustaw. Ta kompetencja jest zastrzeżona dla TK. Nie ma wreszcie kompetencji aby ustalać kto jest, a kto nie jest sędzią w Polsce. Ta kompetencja jest zastrzeżona dla prerogatywy prezydenta i również uregulowana w Konstytucji. Wczorajsza uchwała SN wprowadza chaos na niespotykaną do tej pory skalę. W związku z tym premier uznał za stosowne, aby to TK ostatecznie rozstrzygnął jakiekolwiek wątpliwości prawne, które pojawiły się w związku z wczorajszą uchwałą trzech izb SN. Z uwagi na szczególny charakter tej sprawy, premier Morawiecki zwróci się do TK o to, aby TK rozpatrzył te sprawę w pełnym składzie oraz rozpatrzył tę sprawę w trybie przyspieszonym, najszybszym który jest możliwy w związku z panującym w tej chwili czy możliwym do powstania chaosie prawnym w związku z wczorajszą uchwałą trzech izb SN”

Właściwe organy państwowe decydują w poszczególnych zakresach, jeżeli chodzi o kolizje norm prawa ustaw i Konstytucji. W tym zakresie zgodnie z Konstytucją z 1997 roku orzeka TK. W związku z tym wczorajsza uchwała trzech izb SN wprowadza chaos i w naszym przekonaniu i przekonaniu premiera konieczne jest rozstrzygnięcie TK, aby sprawdzić czy przepisy prawa, które zostały wczoraj użyte do podjęcia tej uchwały są zgodne z postanowieniami Konstytucji, w zakresie w którym zostały użyte, ponieważ one zostały zastosowane w naszym przekonaniu rozszerzająco w sposób niezgodny z postanowieniami Konstytucji – mówił rzecznik rządu.