[Przekazałam do sądu] zgłoszenia kandydatów do KRS. Jednocześnie zwróciłam się do Sądu Okręgowego [w Olsztynie] z prośbą o ponowne rozpatrzenie oględzin na miejscu, w Kancelarii Sejmu. Jednocześnie wyraziłam gotowość, że jeżeli będą przeszkody prawne do oględzin w Kancelarii Sejmu, mogę dostarczyć te listy do Olsztyna, aby tylko pan sędzia zarządził oględziny na miejscu, bez włączenia tych list do akt sprawy. [Mówimy] o listach obywateli. Listy sędziów pod względem formalno-prawnym nie mogę udostępnić” – mówiła w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie szefowa kancelarii izby Agnieszka Kaczmarska.