Live

Jabłoński: W związku z niedopuszczalną wypowiedzią rzecznika KE, na jutro do MSZ wezwany został Marek Prawda, kierujący przedstawicielstwem KE w Polsce

Horała: Zamiast mieć konstytucję na koszulce, to można ją czytać. Sąd Najwyższy jest od tego, żeby stosować obowiązujące ustawy

Sąd Najwyższy uznał po uważaniu sobie, że ustawa nie obowiązuje. Bez żadnej postawy prawnej. Nie ma takich kompetencji Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy jest od tego, żeby stosować obowiązujące ustawy. Koniec kropka – mówił Marcin Horała w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w „Faktach po faktach” TVN24.

Można jeszcze czytać po polsku. I zamiast mieć konstytucję na koszulce, to ją czytać. Tam jest cały rozdział o kompetencjach sądów i trybunałów, i wyraźnie mówi który sąd i trybunał ma jakie kompetencje i Sąd Najwyższy nie ma takich kompetencji – dodał Horała.

Tomczyk do Horały: Nie wiem co jest bardziej strzeżoną tajemnicą. Czy kody nuklearne w USA, czy lista do KRS. Jeżeli się wstydzicie, rozumiem. Ale to jest własność publiczna

Jest wyrok NSA, który mówi jasno, że przepisy o ochronie danych osobowych nie mają zastosowania w sprawie list KRS. Nie wiem co jest bardziej strzeżoną tajemnicą. Czy kody nuklearne w USA, czy lista sędziów podpisanych pod listą do KRS. Jeżeli się wstydzicie, rozumiem. Ale to jest własność publiczna – mówił Cezary Tomczyk w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w „Faktach po faktach” TVN24.

Horała: Ziobro nie podważa uchwały sądu, pan minister stwierdził pewien fakt. Działania, które są rażąco sprzeczne z prawem, contra legem, są z mocy prawa nieważne

Pan minister [Ziobro] nie podważa [uchwały sądu], pan minister stwierdził pewien fakt. Działania, które są rażąco sprzeczne z prawem, contra legem, są z mocy prawa nieważne. Same z siebie. Nikt tego nie ocenia, nie decyduje. Są w sposób oczywisty sprzeczne z prawem – mówił Marcin Horała w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w „Faktach po faktach” TVN24.

Tomczyk: Mamy w Polsce do czynienia z ogromnym kryzysem, który został wywołany przez magistra Ziobrę

Art. 87 ustawy o Sądzie Najwyższym mówi jasno: uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z chwilą ich podjęcia uzyskują moc zasad prawnych. Koniec. Nie wiem czy państwo wiedzą, ale pan poseł Horała głosował za tą ustawą o SN, gdzie w art. 87 jest jak byk napisane, że to są zasady, które mają obowiązującą moc prawa. Problem polega na tym, że dzisiaj mamy w Polsce do czynienia z ogromnym kryzysem w państwie, który został wywołany przez magistra Ziobrę, przez tych ludzi, których widzieliśmy wczoraj na konferencji prasowej, którzy za nic mają prawo – mówił Cezary Tomczyk w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w „Faktach po faktach” TVN24.

Balt: Wzywam prezydenta Dudę, żeby się wstrzymał i nie podpisywał tej ustawy, ponieważ podpisze wprowadzenie anarchii w Polsce

Oczywiście sądy wymagały naprawy, oczywiście PiS chciało naprawiać te sądy, ale dzisiaj wprowadziło w Polsce anarchię. Dzisiaj mamy zamiast systemu demokratycznego anarchię. Jedni sędziowie mówią, że wyroki jednych sądów są nieważne, przeciwni sędziowie mówią, że wyroki tych drugich sędziów są nieważne. Politycy również mówią, że orzeczenia sądów są nieważne. To jest anarchia. To zagraża państwu i naszemu bezpieczeństwu, wszystkich obywateli. Ja wzywam prezydenta Dudę, żeby się wstrzymał i nie podpisywał tej ustawy, ponieważ podpisze wprowadzenie anarchii w Polsce – mówił Marek Balt w rozmowie z Piotrem Witwickim w programie „Wydarzenia i Opinie” Polsat News.

Jaki: Dochodzimy do sytuacji, że jeżeli jest ktoś powołany za czasów Platformy bądź kogokolwiek innego, to może być sędzią, ale jak za czasów PiS, to nie może być

Dzisiaj dochodzimy do takiej oto sytuacji, że jeżeli jest ktoś powołany za czasów Platformy bądź kogokolwiek innego, to może być sędzią, ale jak za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to nie może być – mówił Patryk Jaki rozmowie z Piotrem Witwickim w programie „Wydarzenia i Opinie” Polsat News.

Jaki: Z jednej strony obywatele chcą zmian w wymiarze sprawiedliwości, a z drugiej te układy, które tam narosły sprawiają, że to będzie bardzo trudna bitwa

Nasz rząd stanął dzisiaj przed takim dylematem. Z jednej strony obywatele chcą zmian w wymiarze sprawiedliwości, a z drugiej mamy pełne przekonanie, że te układy, które narosły tam sprawiają, że to będzie bardzo trudna bitwa – mówił Patryk Jaki rozmowie z Piotrem Witwickim w programie „Wydarzenia i Opinie” Polsat News.

Czy obywatele chcą takich zmian jak wy proponujecie? – dopytywał dziennikarz.

Mam silne przekonanie, że chcą nawet dalej idących, dlatego że bardzo dużo rozmawiam z ludźmi – odparł europoseł.

WSA w Warszawie uchylił dwa postanowienia prezesa UODO wstrzymujące ujawnienie list poparcia do nowej KRS

KRS: Sędzia, co do którego nie wydano orzeczenia o złożeniu go z urzędu lub zawieszeniu go w urzędowaniu nie ma uprawnienia do powstrzymania się od orzekania i wykonywania obowiązków służbowych

Krajowa Rada Sądownictwa jako organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów ma obowiązek wesprzeć sędziów, których pozycja została zagrożona w sposób przekraczający kompetencje przyznane centralnym organom Państwa na mocy Konstytucji RP. Dlatego stwierdza, co następuje – napisała Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku w związku z uchwałą składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia.

„1. Na mocy art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji RP sędziowie, od momentu powołania ich przez Prezydenta RP są nieusuwalni, co nie budzi wątpliwości nie tylko w związku z fundamentalnymi założeniami ustrojowymi naszego Państwa, lecz także wynika jednoznacznie z tezy 133 wyroku TSUE z 19 listopada 2018 (sygn. C-585/18, C-624/18 i C-625/18).

2. Jakiekolwiek działania zmierzające do pozbawienia Prezydenta RP wskazanej prerogatywy są działaniami wprost łamiącymi zasadę niezawisłości sędziego. Nawet akt rangi ustawy nie może złamać tej konstytucyjnie przyznanej sędziemu gwarancji. Tym bardziej nie może to zostać dokonane mocą wyroku, a nawet uchwały sądu.

3. Jedynym wyjątkiem jest złożenie sędziego z urzędu lub zawieszenie w urzędowaniu na mocy orzeczenia sądu dyscyplinarnego, w sprawie indywidualnej, w odniesieniu do osoby konkretnego sędziego, co przewidział wyraźnie ustawodawca. 

4. W związku z tym sędzia, co do którego nie wydano orzeczenia o złożeniu go z urzędu lub zawieszeniu go w urzędowaniu nie ma uprawnienia do powstrzymania się od orzekania i wykonywania obowiązków służbowych”

Gersdorf: Wiadomo że to nie jest po myśli Ziobry i współpracowników i dlatego się tak denerwują. Ale to trudno. Jest uchwała i na to się nic nie poradzi

TK nie ma prawa wkraczania w funkcję orzeczniczą sądów. W ogóle – stwierdziła Małgorzata Gersdorf w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Wiadomo że to nie jest po myśli ministra Ziobry i współpracowników i dlatego się tak denerwują. Ale to trudno. Jest uchwała i na to się nic nie poradzi. Powinny [sądy respektować tę uchwałę]. Powinny respektować, ale co zrobią, to jest co innego. Natomiast zawsze będzie to dawało, kiedyś w przyszłości, podstawy do wzruszenia tych orzeczeń – mówiła dalej I prezes SN.

Kaczmarska: Postępuję zgodnie z prawem polskim, europejskim. W listach poparcia są podpisy dla wszystkich sędziów

Postępuję zgodnie z prawem polskim, europejskim. [W listach poparcia] są podpisy dla wszystkich sędziów” – mówiła w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie szefowa kancelarii izby Agnieszka Kaczmarska.