Sędziowie są od wykonywania prawa, a nie od stanowienia prawa. Polska jest krajem suwerennym. Instytucje unijne nie mają kompetencji do tego, by wtrącać się w ustrój prawnym Polski. Społeczeństwo oczekuje radykalnych reform sądownictwa i najwyższy czas je wykonać. W związku z tym uważamy, że kolejne dyskusje na ten temat nie mają sensu, nie są potrzebne. Wykonamy według planu reformę, która w tej chwili będzie procedowana w Sejmie i jutro głosowana” – mówił w Sejmie wicemarszałek Ryszard Terlecki.