My, wybrani przez naród senatorowie Rzeczypospolitej wyrażamy solidarność i pełne poparcie dla marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego oraz potępiamy kłamliwą nagonkę prowadzoną przeciw niemu od dnia wyboru. Potępiamy niepoparte żadnymi wiarygodnymi faktami pomówienia, prowokacje, a nawet próby przekupstwa, by osiągnąć zeznania oczerniające marszałka Grodzkiego – napisała grupa senatorów w oświadczeniu w sprawie „kłamliwej nagonki TVP na marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego”.

Zorganizowany i zmasowany atak na marszałka, prowadzony przez telewizję państwową opłacaną z pieniędzy podatników oraz jedną ze służb specjalnych, przypomina najgorsze praktyki sprzed roku 1989. Mimo wieloletniej obecności Tomasza Grodzkiego w życiu publicznym, atak na niego został rozpoczęty w dniu, gdy marszałek został wybrany. Musi więc być traktowany jako atak na cały Senat RP i polityczne wysiłki zmiany wyniku wyborów, prowadzone za pomocą struktur państwa. Marszałek Tomasz Grodzki ma nasze niesłabnące zaufanie a jego bliscy – wsparcie – zaznaczano w oświadczeniu.

Pod oświadczeniem podpisali się senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Lewicy, PSL oraz Koła Senatorów Niezależnych.