Dialog w Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej jest zaniechany. Przewodniczącym tej komisji został senator Bogdan Klich, który w sposób agresywny ogranicza swoją działalność tylko do krytyki, ataku na PiS. Postanowiliśmy z tej komisji wyjść. Zostawimy jednego senatora – pana prof. Włodzimierza Bernackiego, który jest wiceprzewodniczącym komisji. Będzie na posiedzeniach komisji, będzie przedstawiał stanowisko, ale na znak protestu wobec działać senatora Klicha opuszczamy tę komisję, nie będziemy brali w niej udziału. Nie będziemy brali udział w wyjazdach zagranicznych marszałka Grodzkiego. Nie będziemy legitymizowali prowadzenia jego polityki zagranicznej” – mówił na konferencji prasowej w Senacie wicemarszałek Stanisław Karczewski z PiS.