Pan marszałek Grodzki w tej chwili stworzył, uzależnił pracowników kancelarii [Senatu]. Taka tuba propagandowa pana marszałka Grodzkiego, ale również Platformy Obywatelskiej. To jest takie przykre, bo urzędnikami stali się politycy, a przecież nie zmienią swoich poglądów z dnia na dzień – mówił Stanisław Karczewski w rozmowie z Dorotą Gawryluk w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.