Staramy się w tej chwili postępować jak najbardziej ostrożnie i przygotowaliśmy dyskusję plenarną, która będzie miała miejsce jutro. Dlatego pojechaliśmy na spotkanie z przewodniczącą Jourovą. Zaprosiliśmy również komisję wenecką i czekamy na jej opinię. Zwróciliśmy o wiele opinii na piśmie zarówno od ekspertów polskich, jak i międzynarodowych, oraz zorganizowaliśmy dzisiejsze konsultacje. Chcemy być dobrze przygotowani na końcowe dyskusje” – mówił podczas konsultacji ustawy dyscyplinującej marszałek Senatu Tomasz Grodzki.