Kwestie, które pozwoliłem sobie ująć jako podstawę do zwołania tego szczególnego posiedzenia, jakim jest Rada Gabinetowa, a więc posiedzenie rządu na czele z premierem pod przewodnictwem prezydenta, instytucja wyjątkowa, wiąże się konstytucyjnie z wyjątkową sytuacją, a więc sytuacją szczególnej wagi. Uważam że sytuację taką mamy właśnie obecnie, ze względu na trzy wskazane przeze mnie przed momentem i w wydanym postanowieniu tematy dzisiejszej Rady Gabinetowej są tematami, które – jak wszyscy widzimy zresztą od pewnego czasu – wiążą się ze sobą i w tym zakresie, przede wszystkim właśnie w zakresie polskiej polityki międzynarodowej, która jest domeną wspólnej odpowiedzialności dwóch najważniejszych w Polsce elementów władzy wykonawczej, jaką jest prezydent i Rada Ministrów, mają niewątpliwie powiązania wewnętrzne i niewątpliwie wpływają na siebie – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie posiedzenia Rady Gabinetowej.