Rada Krajowa PO na dzisiejszym posiedzeniu – po konwencji – zarządziła wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na 25 stycznia 2020 roku. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów 8 lutego 2020 roku. Zgłoszenia kandydata wraz z wymaganą statutem listą poparcia dla kandydata dokonuje się na piśmie do komisarza wyborczego nie później niż 3 stycznia 2020.