Pewne elementy, pewne założenia związane z taką fundamentalną sprawą, żeby sędziowie nie zajmowali się polityką czy taką fundamentalną sprawą jak to, że powołanie sędziowskie zamyka wszelkie dyskusje i nie można podważać statusu sędziego, który złożył ślubowanie, to są elementy, które KPRP konsekwentnie podnosi, które są zgodne z polską konstytucją i które znalazły też odzwierciedlenie w tym projekcie ustawy [dot. zmian w sądownictwie] – mówił Paweł Mucha w rozmowie z Bartoszem Kurkiem w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.