Powołałem grupę roboczą w Senacie do opracowania nowej ustawy o KRS, zgodnej z wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości. Ona będzie gotowa w pierwszych dniach stycznia, wtedy kiedy SN wyda orzeczenie we wszystkich sprawach, do których został zobowiązanych przez TSUE – mówił Tomasz Grodzki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.