Dawne Ministerstwo Środowiska dalej będzie kontynuowało swoją misję jako nowe Ministerstwo Środowiska, ale bez dwóch obszarów, czyli bez ochrony powietrza i klimatu i bez zagospodarowania odpadami, łącznie z funduszem ochrony środowiska, bo tam rzeczywiście program Czyste powietrze to najważniejsze, kluczowe zadanie tego funduszu, natomiast Ministerstwo Klimatu czy najważniejsza część ministerstwa powstaje na bazie Ministerstwa Energii, czyli będziemy mieli dawne departamenty Ministerstwa Energii, za które będzie odpowiadał minister Kurtyka plus departamenty z dawnego Ministerstwa Środowiska, czyli ochrona powietrza i klimatu i zagospodarowania odpadami. Reszta pozostaje w Ministerstwie Środowiska – stwierdził Michał Woś w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.