Przed chwilą usłyszeliśmy o kuriozalnej uchwale Rady Ministrów dot. kwestii związanej z wymiarem sprawiedliwości. Otóż należy podkreślić, że całkowitą odpowiedzialność za ten chaos i to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, ponosi obecna większość parlamentarna, czyli PiS z jego przystawkami. Przypomnę, że to PiS Doprowadził do tego, że w TK mamy trzech sędziów dublerów. Że to PiS odpowiada za całkowite upolitycznienie KRS. To PiS doprowadził do tego, że nie mamy niezależnej prokuratury, a struktury całkowicie podległe politykowi, ministrowi sprawiedliwości. Przypomnę, że to na skutek zmian, które forsował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i MS, mamy do czynienia z niekonstytucyjnym składem KRS, z niekonstytucyjnymi przepisami dot. postępowania dyscyplinarnego w SN i mamy do czynienia z sytuacja, w której nawet kilkuset sędziów w Polsce może być wybranych wbrew polskiej Konstytucji i wbrew prawu europejskiemu. Próba obciążania polskich sędziów sytuacją, do której doprowadził ten rząd i ta większość, jest całkowitą hipokryzją i obłudą, bo przypomnę, że to PiS wycofywał się rakiem z antyeuropejskich i niekonstytucyjnych zmian dot. SN. Przypomnę, ze to PiS wbrew Konstytucji wybrał do KRS 15 sędziów, nominatów obecnej władzy. Przypomnę, że to PiS doprowadził do tego, że sposób wyboru części sędziów TK jest sprzeczny z prawomocnymi orzeczeniami tego trybunału. Chcę jeszcze raz podkreślić, że zgodnie z orzeczeniem TSUE polscy sędziowie mają nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek do tego, by badać czy wyroki w Polsce wydawane są przez osoby, które są niezawisłe i zostały wybrane w konstytucyjnej procedurze – stwierdził Borys Budka na briefingu w Sejmie.

Jeżeli teraz ten rząd podejmuje tego typu uchwały, to tylko udowadnia, że nie rozumie czym jest prawo europejskie, czym jest orzeczenie TSUE i niestety idzie na zwarcie z organami UE i przede wszystkim narusza polską konstytucję, która w art. 173 gwarantuje odrębność władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej – mówił dalej szef klubu PO-KO.