Ja uważam akurat, że 30-krotność tworzy taką sytuację, że mamy w Europie niesprawiedliwy, jeden z najbardziej degresywnych systemów podatkowych. Dlatego po raz drugi próbowaliśmy wnieść to pod obrady wysokiej izby i optujemy za tym, żeby tę degresywność zlikwidować. Jednak na tym etapie te prace są zawieszone, będą dalej konsultowane. I NSZZ „Solidarność” i pracodawcy i część Zjednoczonej Prawicy rzeczywiście chce ten projekt przedyskutować, więc odnoszę się do tego z jednej strony, dzisiaj często padało z mównicy: aksjologiczny, z drugiej strony praktyczny – mówił Mateusz Morawiecki w Sejmie.

Będziemy starali się utrzymać naszą propozycję zrównoważonego budżetu pomimo to. Będzie to oczywiście o wiele trudniejsze – dodał premier.