Bardzo dobrze się stało, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości zrozumiał, że, powiem ogólnie, reforma wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją krajów członkowskich. I tak pozostanie – mówił Mateusz Morawiecki w Sejmie.