Z szacunkiem odnosimy się do werdyktu wyborczego, w którym partia Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory i ma prawo zgłosił kandydata na marszałka Sejmu. Ma prawo utworzyć rząd i ma taki obowiązek, bo to jest zobowiązanie. Dlatego szanując ten werdykt wyborczy, wierząc, że jest możliwa lepsza debata parlamentarna, jest możliwa lepsza dyskusja, przez to jest możliwa lepsza Polska dla nas wszystkich, naszych rodaków, poprzemy kandydaturę pani marszałek Witek – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas pierwszego posiedzenia IX kadencji Sejmu.