Proszę o to, nie żebyście państwo zmieniali swoje poglądy. Proszę o język parlamentarny w debacie. O taki język, który nie będzie obrażał i nikogo urażał, bo to bardzo ważne. Poglądy można mieć i trzeba je mieć, bo jeżeli ktoś nie ma poglądów, to nie powinien tutaj zasiadać. Zasiadacie tu państwo właśnie dlatego, że poglądy macie. One są bardzo często bardzo wyraziste, mocne i głębokie, niektórzy używają słowa radykalne, ale proszę, żeby język debaty nie był radykalny, żeby był językiem szacunku. Apelowałem już o to i będę apelował w nieskończoność, bo jest to Polsce niezwykle potrzebne i jestem głęboko przekonany, że jest to oczekiwane przez większość naszych rodaków. Żeby debata sejmowa nie obrażała i nie budziła zgorszenia – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji.