Ogromnie się cieszę i dziękuję, że po bardzo różnych stronach tej naszej sceny politycznej, że Polska jest jedna i wspólna i że w najważniejszych sprawach dla Polaki potrzebna nam jest jedność. Ogromnie bym chciał, żebyście państwo tutaj, w tej izbie te właśnie sprawy umieli rozpoznać. To ma w moim przekonaniu znaczenie fundamentalne. Mam świadomość, że właśnie jesteśmy demokratycznym społeczeństwem. Dzisiaj wolno mieć różne poglądy i bardzo dobrze, że one są, bo to cecha demokracji. Gdyby ich nie było, byłoby groźnie. Ogromnie się cieszę, że jest ta szeroka reprezentacja społeczna, jak już podkreśliłem, w tej właśnie izbie. To także bardzo dobrze, że ta debata będzie obejmowała szerokie spektrum politycznych wizji, ale mamy również wiele różnych wyznań w Polsce – mówił prezydent Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji.