Wydaje mi się, że jest to dobry moment, kiedy możemy zrobić pierwszy test tych dobrych intencji. Szczególnie rządzących. Od rana czytamy, słyszymy informacje, że większość ma zamiar ogłosić przerwę, nie wybierając prezydium Sejmu, nie czekając na rozstrzygnięcia w innej izbie. Jeżeli ta atmosfera jest taka dobra, jeżeli wszyscy zgadzamy się z tym, że można w tej atmosferze pracować, to apelujemy. Nie róbmy żadnej przerwy, tylko wybierajmy prezydium Sejmu, tak jak porządek obrad tego posiedzenia przewiduje. Korzystajmy z tej dobrej atmosfery póki trwa – mówił Sławomir Nitras podczas pierwszego posiedzenia IX kadencji Sejmu.