Zawsze bardzo szanowałem pracę Senatu. Uważałem, że rzeczywiście jest to, niektórzy się podśmiechiwali, państwo wiecie, izba zadumy mówią, izba refleksji właśnie, ale w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bardzo często bardzo fachowej refleksji – mówił prezydent Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia Senatu X kadencji.