Wspólną płaszczyzną dla tej pracy jest Konstytucja. Wszyscy obywatele, a zwłaszcza ci, którzy stanowią prawo, muszą szanować ustawę zasadniczą. Trzy artykuły Konstytucji tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. To artykuł 8, 18 i 38 Konstytucji – stwierdził marszałek senior Antoni Macierewicz w trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. – Konstytucję można naprawiać, zamieniać, ulepszać, ale dzisiaj stoi ona ponad wszystkimi różnymi źródłami prawa. Zresztą takie samo stanowisko sformułował TK – mówił dalej.

Żaden przepis nie jest ważniejszych dla umacniania demograficznego rozwoju narodu, wspierania jego spoistości i gwarantowania ładu oraz bezpieczeństwa społecznego. I wreszcie artykuł 38 mówiący o tym, że życie ludzkie jest nienaruszalne, a RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, co w sposób oczywisty oznacza ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Te trzy artykuły Konstytucji tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. Jestem przekonany, że wszyscy posłowie, bez względu na opcję polityczne, zgodzą się współdziałać tu, w Sejmie, w oparciu o te właśnie zasady – zaznaczył.