Musimy zbudować silne państwo narodowe z jasną hierarchią wartości, odróżniającą patriotyzm od zdrady. Dobro od zła. Cywilizację życia od cywilizacji śmierci. Równocześnie szanując demokrację i różnicę poglądów. Tego właśnie uczył nas błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji.