Pan senator Grodzki to bardzo dobra kandydatura, a o tym, jak będą głosować senatorowie niezależni, poinformujemy przed rozpoczęciem posiedzenia Senatu. Jest nas troje senatorów niezależnych. Poinformujemy też, jak będziemy pracować przez całą najbliższą kadencję. W trójce senatorów, którzy rozmawiają o współpracy przez 4 lata, jest pani senator Lidia Staroń, pan senator Wadim Tyszkiewicz i moja osoba. Pan senator Gawłowski jest członkiem partii politycznej i jest oczywiście w klubie parlamentarnym KO” – mówił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie senator-elekt Krzysztof Kwiatkowski.