Lewica nie zgłosi kandydata na marszałka Sejmu, ale w poczuciu odpowiedzialności, że można być opozycją mądrą i rozsądną, szukającą porozumienia, godności, szacunku dla człowieka, wartości poprzemy panią marszałek Witek na stanowisko marszałka Sejmu – stwierdził Krzysztof Gawkowski w trakcie dyskusji przed wyborem marszałka Sejmu.

Lewica, która w wyborach parlamentarnych wiele razy mówiła o tym, że chcemy być tą częścią opozycji, która nie będzie recenzowała bez pokazywania przykładów jak niedobre dobrym zastępować, będzie w tej kadencji również szukała porozumienia w sprawach społecznych, socjalnych, odpowiedzialności za państwo i poczucia, że demokracja nie jest tylko w słowach, ale czynach, gestach i głosowaniach na tej sali sejmowej oczekujemy że taka współpraca będzie również ze strony pani marszałek – mówił dalej.

Głosując dzisiaj za panią marszałek, dajemy to swoiste wotum zaufania. Że możemy razem rozmawiać o Polsce, w trosce o Polskę i w myśleniu że razem możemy doprowadzić do sytuacji, w której polski Sejm będzie nazywany kuźnią idei, a nie kuźnią, w której łamiemy demokrację – zaznaczył szef klubu Lewicy, informując o złożeniu wniosku do marszałek Sejmu o likwidację ogrodzenia wokół Sejmu.