Koalicja Obywatelska szanuje zasady demokracji i reguły parlamentarne. Koalicja Obywatelska szanuje prawo większości sejmowej do zgłoszenia kandydata na marszałka Sejmu. Dlatego też nie wystawiamy innej kandydatury i dlatego też nie będziemy głosować przeciwko tej kandydaturze. Jesteśmy przekonani, że to prawo większości w tej izbie będzie tak samo szanowane przez państwa przedstawicieli w drugiej z izb polskiego parlamentu, mianowicie w Senacie – mówił Borys Budka podczas pierwszego posiedzenia IX kadencji Sejmu.