Z wielką przyjemnością i dumą mogę zaprezentować nasze, przyjęte przez Komitet Polityczny, propozycje kandydatów na poszczególne resorty. Szefów poszczególnych resortów – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w siedzibie PiS. – W dużej mierze ten rząd jest rządem kontynuacji. Bądź co bądź Polacy o to nas poprosili, żebyśmy zmieniali się, ale utrzymywali te wszystkie zdobycze, które do tej pory społeczeństwu zaproponowaliśmy – zaznaczył szef polskiego rządu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wicepremier Piotr Gliński

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wicepremier Jarosław Gowin

Ministerstwo Infastruktury – Andrzej Adamczyk

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski

Ministerstwo Sportu – brak wskazania

Ministerstwo Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Kamiński (+ koordynator służb specjalnych)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Jacek Czaputowicz

Pion europejski częścią KPRM – Konrad Szymański

Ministerstwo Rozwoju – Jadwiga Emilewicz + dział budownictwo i turystyka

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk

Ministerstwo Finansów – Tadeusz Kościński

Ministerstwo Środowiska – podzielone na dwie części, środowisko będzie obejmowało lasy państwowe, niejako zasoby naturalne, geologia, kopaliny, koncesje, łowiectwo, parki narodowe, edukacja w zakresie ochrony środowiska – Michał Woś. Sfera zewnętrzna dawnego ministerstwa, klimat i programy, które wiążą się z wypełnieniem wymogów związanych np. z poziomem OZE w naszym miksie energetycznym albo obniżeniem emisji CO2 – Michał Kurtyka

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marlena Maląg

Ministerstwo Zdrowia – Łukasz Szumowski

Ministerstwo Cyfryzacji – Marek Zagórski

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski

Ministerstwo Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro

Szef KPRM – Michał Dworczyk

Nadzór właścicielski nad większością spółek Skarbu Państwa – Jacek Sasin

Ministerstwo zarządzania funduszami – Małgorzata Jarosińska-Jedynak