Tak, tak [budżet będzie zrównoważony]. Poszukujemy innych rozwiązań, żeby poszukać tych 5 mld [brakujących]. Z tym że kwestia 30-krotności jeszcze nie jest przesądzona. Likwidacji, odejścia od niego. Nie ma pełnej decyzji – stwierdził Waldemar Paruch w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w Poranku Siódma9.