Informuję, że z dniem 16 października zakończyłem urlop bezpłatny i w dniu dzisiejszym przystąpiłem do wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków w Najwyższej Izbie Kontroli. Jednocześnie deklaruję, że będę przeciwstawiał się wszelki próbom ataku na moją osobę jako prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Stanowczo również oświadczam, że będę bronił niezależności i bezstronności Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej. Zmanipulowane i kłamliwe doniesienia medialne mające na celu zdyskredytowanie mojej osoby niewątpliwie stanowią formę zemsty tych środowisk, które w wyniku przeprowadzonej reformy służb skarbowych i celnych utraciły dotychczasowe wpływy na możliwość podejmowania najważniejszych decyzji w Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostając wierny złożonej przysiędze raz jeszcze podkreślam, że dochowam wierności postanowieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie i z najwyższą starannością. Ponadto zaznaczam, że zgodnie z komunikatem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w dniu 16 października zakończyła się kontrola moich oświadczeń majątkowych – napisał Marian Banaś w oświadczeniu opublikowanym na stronie NIK.