Senat jest oczywiście elementem procesu legislacyjnego, ale tutaj główny ciężar leży w Sejmie. Senatorowie mogą wnosić poprawki do ustaw i zasadniczo tego byśmy od nich oczekiwali. Obawiam się jednak, że będziemy mnieli do czynienia z raczej działaniami destrukcyjnymi ze strony opozycji i spowolniającymi proces legislacyjny, aczkolwiek mamy jeszcze cień nadziei, żę można się tego uniknąć, że sporo tak nasi oponenci apelowali przez całą kampanię o zgodę, o wyciszenie sporów, to może właśnie Senat w sytuacji, w której jest tam praktycznie równowaga, może ten Senat będzie takim dobrym polem doświadczalnym – stwierdził Radosław Fogiel w rozmowie z Pawłem Lisickim w „Salonie politycznym Trójki”.

Będziemy chcieli przynajmniej dać naszym oponentom taką szansę. Zobaczymy co z tego wyniknie – dodał wicerzecznik PiS.