Mobilizacja zwykle jest przed wyborami, ale teraz rzeczywiście jest nadzwyczajna. Prezes w takich szczególnych okolicznościach zwraca się do nas, do członków, sympatyków, działaczy, ale także wyborców Prawa i Sprawiedliwości w nadzwyczajnych okolicznościach, no i to jest właśnie taka nadzwyczajna okoliczność, to znaczy wybory, które mają rozstrzygnąć bardzo wiele, rozstrzygnąć, w jakim kierunku będzie się rozwijać bądź nie będzie się rozwijać Polska. To jest taki apel o mobilizację, o to, żeby nie ufać sondażom, żeby nie ulec takiemu przekonaniu, że już wszystko jest rozstrzygnięte, że już wybory są wygrane. Sondaże są rzeczywiście bardzo dobre od tygodni, ostatnie też są dobre, ale właśnie o to chodzi, żeby nie wierzyć sondażom, wierzyć znajomym, krewnym, sąsiadom, tym, którzy deklarują, mówią, przekonują, dają się przekonać, że pójdą na wybory i że będą głosować tak, jak byłoby dobrze, żeby głosowali, to znaczy żeby głosować na rozwój Polski” – mówił w radiowej Jedynce wicemarszałek Ryszard Terlecki.