Janusz Wojciechowski jednomyślnie został zatwierdzony przez przedstawicieli wszystkich grup politycznych, które w tej chwili funkcjonują w Parlamencie Europejskim, jako przyszły, bo nominacja ostateczna, zatwierdzenie przez parlament jeszcze nie nastąpiło, komisarz ds. rolnictwa. To najważniejsza funkcja, jaką żeśmy dotychczas uzyskali w UE. Bo nie przewodniczący Rady Europejskiej bez większych kompetencji, tylko właśnie komisarz, który dysponuje największymi pieniędzmi, największym budżetem. To jest to – stwierdził Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Kielcach.