– PFN to organizacja, która jest poza jakąkolwiek kontrolą, bo my nie wiemy dzisiaj na co te pieniądze są przeznaczane. To jest jedna, wielka kompromitacja. PFN, która miała promować Polskę de facto niszczy polski wizerunek na świecie. Powinna zostać natychmiast zlikwidowana. Czy tych 200 mln. zł nie można było przeznaczyć na służbę zdrowia? 200 mln zł to jest budżet Sieradza w którym mieszkam. Roczny budżet, którym są szkoły, drogi, mosty i programy społeczne – mówił Cezary Tomczyk w Kropce nad I.