W wieczornym bloku głosowań Sejm odrzucił wniosek PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. „Za” głosowało 174 posłów, przeciw było 240, a 7 wstrzymało się od głosu.