Live

PAD: Czcimy i składamy wielki hołd dzisiaj wszystkim ofiarom II Wojny Światowej, chylimy głęboko czoła i z wdzięcznością całujemy ręce kombatantów

Pamiętamy i będziemy pamiętać z wdzięczności dla wszystkich, którzy walczyli, z wdzięczności dla wszystkich, którzy oddali swoje życie dla wolnego świata, dla obrony świata przed totalitaryzmem hitlerowskim, dla obrony świata przed faszyzmem, przed terrorem, żeby ludzie mogli żyć wolni, decydować o sobie, cieszyć się swoim szczęściem. Czcimy i składamy wielki hołd dzisiaj wszystkim ofiarom II Wojny Światowej, chylimy głęboko czoła i z wdzięcznością całujemy ręce kombatantów, naszych wspaniałych obrońców ojczyzn, którzy walczyli za wolność naszą i waszą na wszystkich frontach ówczesnego świata” – mówił na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej prezydent Andrzej Duda.

Witek: Fenomenem polsko-niemieckim jest wielkie zbliżenie, porozumienie i pojednanie naszych społeczeństw. Z prawdziwą satysfakcją myślę o wielkiej pracy dokonanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Marszałek Elżbieta Witek wraz z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schäuble w Berlinie wzięła udział w obchodach upamiętniających 80. rocznicę niemieckiej inwazji na Polskę i początek II Wojny Światowej.

Obywatele państwa, które – jak triumfował Hitler –  „rozpadło się i zostało zmiecione”, zostali poddani drastycznej okupacji, zakładającej całkowitą degradację i eliminację obywateli polskich. Polityka okupacyjna i eksterminacyjna pozbawiła życia 6 milionów obywateli polskich – mówiła marszałek Sejmu.

Fenomenem polsko-niemieckim jest wielkie zbliżenie, porozumienie i pojednanie naszych społeczeństw. Z prawdziwą satysfakcją myślę o wielkiej pracy dokonanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, która działa 28 lat i wielu z jej uczestników już w dorosłym życiu propaguje te wartości, które nas połączyły – zaznaczyła marszałek Witek.

Pence: Nigdy nie straciliście swojego ducha

Polska i inne narody ujarzmione Europy przetrwały brutalną kampanię niszczenia ich wolności, praw historii i wiary, ale nigdy nie straciliście ducha. Najeźdźcy próbowali was złamać, ale Polska nie może być złamana – mówił na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej wiceprezydent USA Mike Pence.

Pence: Historia Polski jest historią narodu, który nigdy nie utracił nadziei, który nigdy nie dał się złamać, który nigdy nie zapomniał kim jest

Ameryka kocha Polskę, Ameryka kocha Polaków. Dziś – jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki – jest moim wielkim zaszczytem, że mogę stanąć tu w imieniu Amerykanów w Polsce, która jest wolna, silna i bezpieczna. Historia Polski jest historią narodu, który nigdy nie utracił nadziei, który nigdy nie dał się złamać, który nigdy nie zapomniał kim jest. Dzisiaj w samym sercu Warszawy, stając tutaj przed Grobem Nieznanego Żołnierza, zebraliśmy się, żeby dać świadectwo odwadze wielkiego narodu” – mówił na placu Piłsudskiego w Warszawie podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. 

PAD: Business as usual i przymykanie oczu to nie jest recepta na zachowanie pokoju. To prosty sposób na rozzuchwalenie agresywnych osobowości, na to, by dać de facto przyzwolenie na kolejne ataki

Apeluję do państwa. Business as usual i przymykanie oczu to nie jest recepta na zachowanie pokoju. To prosty sposób na rozzuchwalenie agresywnych osobowości. To prosty sposób na to, by dać de facto przyzwolenie na kolejne ataki. Wiecie państwo, że tak się dzieje. W 2008 roku Gruzja, w 2014 Ukraina. Do dzisiaj przesuwane granice, okupacja, jeńcy, prowokacje militarne. Musimy być zdecydowani, bo to jest nasza odpowiedzialność przed naszymi społeczeństwami i przed społeczeństwami Europy i świata, żeby nigdy więcej nie doszło do zbrojnej agresji, żeby dramat II Wojny Światowej nigdy więcej się nie powtórzył” – mówił na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej prezydent Andrzej Duda.

PAD: Musi być widać, że każda militarna agresja spotka się ze stanowczą, zdecydowaną, potężną odpowiedzią

To jest wielka lekcja dla nas, jako dzisiaj przywódców Europy i świata, jako tych, którzy są członkami NATO i UE. Nie można i nie wolno przechodzić do porządku dziennego nad takimi działaniami. Muszą być sankcje, muszą być zdecydowane kroki. Musi być widać, że każda militarna agresja spotka się ze stanowczą, zdecydowaną, potężną odpowiedzią. To są wyzwania dzisiejszych czasów” – mówił na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej prezydent Andrzej Duda.

PAD: Mamy w ostatnim czasie do czynienia nawet w Europie z powrotem tendencji imperialistycznych, z próbami zmieniania granic siłą, z napadaniem na inne państwa, z zabieraniem ich ziemi

Mamy w ostatnim czasie do czynienia nawet w Europie z powrotem tendencji imperialistycznych, z próbami zmieniania w Europie granic siłą, z napadaniem na inne państwa, z zabieraniem ich ziemi, ze zniewoleniem obywateli. Tamta lekcja powinna nas nauczyć jednego. Może nie byłoby w ogóle II Wojny Światowej, gdyby państwa Zachodu zdecydowanie sprzeciwiły się Anschlussowi Austrii, gdyby postawiły zdecydowaną tamę imperialnym dążeniom Hitlera, jego maniakalnym wizjom, gdyby ostro zaprotestowały temu, w jaki sposób zostali potraktowani w Niemczech Żydzi jeszcze przed II Wojną Światową, gdyby społeczność międzynarodowa ostro i zdecydowanie stanęła w obronie Czechosłowacji. Być może nie byłoby napaści na Polskę i II Wojny Światowej w ogóle, gdyby ówcześni przywódcy byli zdecydowani” – mówił na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej prezydent Andrzej Duda.

PAD: Warszawa w 1944 przeżyła horror

Warszawa przeżyła horror. W ciągu 3 dni na warszawskiej Woli oprawcy w mundurach SS wymordowali 50 tysięcy ludzi. Ludzi nieuzbrojonych, niezrzeszonych w żadnych zbrojnych formacjach, niedziałających w zbrojnym podziemiu, zwykłych mieszkańców Warszawy. W sumie w czasie Powstania zginęło 200 tysięcy cywili. Oni są częścią tej straszliwej liczby 80 milionów ofiar II Wojny Światowej, w tym ponad 50 milionów ofiar cywilnych” – mówił na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej prezydent Andrzej Duda.

Steinmeier: Zwracam się do Polaków, będziemy pamiętać o ranach, jakie odniosło polskie społeczeństwo i o cierpieniach polskich rodzin. Podziwiamy też odwagę polskiego ruchu oporu

Jako prezydent RFN wspólnie z kanclerzem Niemiec prosimy i zwracamy się do Polaków. Nie zapomnimy o tym i będziemy pamiętać o ranach, jakie odniosło polskie społeczeństwo, cierpienie polskich rodzin, jak również podziwiamy odwagę do powstania, do oporu. Nigdy nie zapomnimy – mówił na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier: Ta wojna była zbrodnią niemiecką

Nie ma nigdzie w Europie takiego miejsca, gdzie było trudniej by mi powiedzieć i podnieść głos. W moim niemieckim ojczystym języku trudno mi jest wypowiadać się do was głośno. Szanowny panie prezydencie, jestem tu w pokorze i z wdzięcznością. Zaprosił mnie pan, aby razem z panem pana rodakami wspomnieć tamte dni. Przed 80 laty moja ojczyzna, Niemcy napadła na swoich sąsiadów, Polskę, na pana ojczyznę. To byli moi rodacy, którzy dokonali strasznej wojny, która pochłonęła więcej niż 50 mln obywateli. W tej liczbie bardzo wielu polskich obywateli. Ta wojna była niemiecką zbrodnią. Historia tego miejsca od pierwszego dnia wojny pokazała, że Niemcy wzięli Warszawę pod ostrzał przez wiele lat. Tutaj panoszyli się przez wiele lat, całe dzielnice miasta zostały zrównane z ziemią, deportowano mieszkańców, mordowano mężczyzn, kobiety i dzieci. Polska i jej kultura i miasta i ludzie – wszystko, co tu żyło, miało zostać zniszczone – mówił na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

PAD o Auschwitz: Niemcy poniżyli nas, Polaków, że na naszej ziemi pozostawili tę machinę zagłady. Opiekujemy się nią po to, aby dawała światu świadectwo, aby młodzi ludzie wiedzieli, co człowiek mógł wyrządzić drugiemu człowiekowi

Można powiedzieć, że Niemcy poniżyli nas, Polaków, że na naszej ziemi pozostawili tę machinę zagłady. Dzisiaj jesteśmy jej depozytariuszami. Opiekujemy się nią po to, aby dawała światu świadectwo, aby młodzi ludzie wiedzieli, co człowiek mógł wyrządzić drugiemu człowiekowi i co oznacza totalitarny reżim, co oznacza, okrucieństwo i brak poszanowania dla podstawowych praw drugiego człowieka, dla jego godności” – mówił na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej prezydent Andrzej Duda.

PAD o II Wojnie Światowej: Kraj zniknął. Przyszła niemiecka okupacja. Polscy obywatele narodowości żydowskiej zostali poddani absolutnej, zbiorowej eksterminacji

Kraj zniknął. Przyszła niemiecka okupacja. Stworzono Generalne Gubernatorstwo i poddano cały naród absolutnemu terrorowi. Nikt nie był pewien dnia ani godziny. Na ulicach miast urządzano łapanki, zwykłych ludzi wywożono do obozów koncentracyjnych, do więzień, wywożono do pracy przymusowej w Niemczech, katowano, męczono, rozdzielano rodziny, odbierano dzieci. Polscy obywatele narodowości żydowskiej zostali zamknięci w gettach, zostali oznakowani. Byli traktowani jak nieludzie, byli głodzeni i w końcu poddano ich absolutnej, zbiorowej eksterminacji. Przede wszystkim w obozach koncentracyjnych, w obozach zagłady, które Niemcy hitlerowscy zbudowali także na ziemiach, które były etniczne polskie, na których było państwo polskie. Najbardziej znanym był obóz Auschwitz-Birkenau, w którym zamordowano 1 mln 100 tysięcy Żydów z całej Europy, przede wszystkim z Polski, 140 tysięcy Polaków, 23 tysiące Romów, 20 tysięcy jeńców radzieckiej Armii Czerwonej i 15 tysięcy ludzi różnych narodowości z całej okupowanej Europy” – mówił na stołecznym placu marszałka Józefa Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej prezydent Andrzej Duda.