Polska. To słowo pochodzi od pola albo od ludu, który uprawiał pole. Od Polan. To tak głęboko zakorzeniona piękna melodia. Dlatego czcimy tak tę tradycję, szanujemy Polskę. W tych tradycjach polskiej wsi, suwerennej polskiej wsi przechowana została niepodległość, pragnienie niepodległości. Tradycja przechowywana przez rolników jest zaczynem przekazywanym przyszłym pokoleniom, jest pięknym snopem, w którym ukryte są polskie wartości” – mówił w Kolnie premier Mateusz Morawiecki.