Który rząd potrafi być skuteczniejszy? Który ma realne osiągnięcia w stabilności finansów publicznych? Który rząd ma najniższy deficyt budżetowy? A idziemy w kierunku zrównoważonego budżetu i mamy ambicje, żeby ten budżet był zrównoważony, ale jednocześnie musimy mieć tę równowagę między skutecznością finansów publicznych i politykę solidarnościową, która włącza całe społeczeństwo do udziału w tym gospodarczym torcie. Nie dzieli społeczeństwa na wybranych, na antyrozwojowe grupy interesów i pozostałą cześć, tę słabszą, która nie potrafiła się upomnieć o swoje – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konwencji PiS w Bydgoszczy.