Tak, jak on [Zbigniew Ziobro] kiedyś żądał dymisji ministra sprawiedliwości, tak już dawno oczekiwałabym jego dymisji, ponieważ za jego rządów były także te samobójstwa w więzieniach i za to przecież minister Ćwiąkalski podał się do dymisji. Przez to – stwierdziła Małgorzata Gersdorf w rozmowie z dziennikarzami.