Podjąłem decyzję o starcie w wyborach parlamentarnych. Będę startował do Senatu. Do tego miejsca, w którym jest większa szansa na to, że ponad podziałami politycznymi uda się realizować dobre inicjatywy na rzecz mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. Podjąłem także decyzję że będę kandydat jako kandydat niezależny – stwierdził Krzysztof Kwiatkowski na konferencji w Łodzi.