Premier mieszka w Warszawie. Premier jest bardzo aktywny, bardzo dużo podróżuje, nie tylko po Polsce, ale i za granicą. Polityka zarówno zagraniczna, jak i aktywna polityka wewnętrzna powoduje to, że tych podróży, odbywanych również statkami powietrznymi, było sporo. Jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, to było 205 podróży takich, z czego ponad 20% to były podróże zagraniczne, a pozostałe to były podróże krajowe we wszystkich województwach, w dziesiątkach miejscowości, tam gdzie premier realizował swoje obowiązki jako szef rządu – stwierdził Michał Dworczyk w rozmowie z Marcinem Wikło w „Kwadransie politycznym” TVP1.

Pan premier ma oczywiście letni domek nad morzem i tam po kilku swoich aktywnościach wracał, tam gdzie była jego rodzina, ale w ciągu ostatnich dwóch miesięcy również odbywało się szereg przedsięwzięć o charakterze rządowym na Pomorzu i te przeloty zapewne są i z tym związane. Nie mam w tej chwili listy z tymi datami i dokładnym miejscem lądowań, ale były co najmniej dwie konferencje na Pomorzu, w których premier w ciągu ostatniego czasu brał udział, były odwiedziny w gminie, gdzie się rodzi największa liczba dzieci. To w związku z promocją programu 500+. Było szereg po prostu aktywności w których premier brał udział. Ale rzeczywiście było też tak, że kilka razy po zakończeniu swoich różnych aktywności, czy to w terenie czy w Warszawie, wracał do rodziny do Gdańska – dodał szef KPRM.