Apelujemy do marszałek żeby to posiedzenie komisji sprawiedliwości w trybie regulaminowym zwołała i tak naprawdę sprawdzamy jej intencje i to, czy w momencie obejmowania tej funkcji mówiła prawdę żę będzie marszałkiem obiektywnym, wsłuchiwała się w głos opozycji, ale przede wszystkim będzie w sposób należyty wypełniała obowiązki drugiej osoby w państwie. Dzisiaj marszałek Witek będzie miała możliwość powiedzenia czy jest marszałkiem całego Sejmu czy zamierza dołożyć swoją cegiełkę do wyjaśnienia afery podkarpackiej i tajemniczej serii samobójstw czy też będzie chciała być marszałkiem, który będzie chciała aferę podkarpacką i te tajemnicze samobójstwa zakopać pod ziemię – stwierdził Arkadiusz Myrcha na briefingu w Sejmie.

Wystąpimy również o ochronę dla ostatniego już prawdopodobnie kluczowego świadka w aferze podkarpackiej Macieja M. Wystąpimy o status osoby szczególnie chronionej w zakładzie karnym oraz o status świadka koronnego dla Macieja M. – mówiła Agnieszka Pomaska.