Tak prezentują się wyniki sondażu Kantar przeprowadzonego na zlecenie TVN:

PiS – 44%

Koalicja Obywatelska – 27%

Wiosna-Razem-SLD – 11%

Konfederacja – 5%

PSL-Kukiz’15 – 4%

Bezpartyjni Samorządowcy mają w badaniu 1% poparcie. 5% pytanych wybrało opcję „nie wiem\trudno powiedzieć\jeszcze nie zdecydowałem(-am)”, a 3% odmówiło odpowiedzi.

W poprzednim sondażu Kantar z 15 lipca PiS miało 42%, KO – 27%, Kukiz’15 – 6%, Wiosna – 5%, Wolność – 3%, PSL – 3%, SLD – 2% i Razem – 2%.

Sondaż telefoniczny został zrealizowany w dniach 12-13 sierpnia na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wynosiła 1003 osoby.