Zrezygnował [Marek Kuchciński] dopiero po odbyciu prezydium Sejmu, skłądajac [rezygancję]. Po ustaleniu porządku obrad złożył na piśmie najstarszemu marszałkowi rezygnację, informując całe prezydium o treści tej rezygnacji – stwierdziła Barbara Dolniak w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.