Podpisaliśmy w ramach Koalicji Polskiej pomiędzy PSL a Kukiz’15 porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu w 2019 roku. Tutaj są trzy pakiety. Dla mnie cały sens polityki, życia politycznego, czyli pakiet obywatelski, gospodarczy i antykorupcyjny – stwierdził Paweł Kukiz na konferencji prasowej. Jak mówił dalej:

„Pakiet obywatelski. Nadamy wszystkim obywatelom RP możliwość indywidualnego startu do Sejmu dzięki zmianie ordynacji wyborczej na mieszaną, tak żeby przynajmniej Sejmu wybierana była w jednomandatowych okręgach wyborczych. Umożliwimy również wszystkim obywatelom RP głosowanie w wyborach przez internet. Dla zwiększenia obywatelskiej kontroli nad przedstawicielami wprowadzimy możliwość odwołania posła w trakcie kadencji oraz e-konsultacje wszystkich procedowanych ustaw. Senat chcemy przekształcić w izbę samorządową. Dokonamy dekoncentracji administracji publicznej, nie tylko w Warszawie powinny być urzędy. Ustanowimy razem w roku dzień referendalny, zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym, a jednocześnie obniżymy próg frekwencyjny przy referendum krajowym do 30% przy obligatoryjności dostosowania się do jego wyników przez władzę, a w celu zwiększenia kontroli obywatelskiej nad instytucjami publicznymi wybór RPO, prokuratora generalnego, KRS oraz sędziów pokoju odbywać się będzie w wyborach powszechnych”

Pakiet gospodarczy to przede wszystkim dobrowolność w opłacie składek ZUS przez część przedsiębiorców oraz zwolnienie seniorów całkowicie z obowiązku opłacania podatku dochodowego od emerytur i rent. Będziemy również dążyć do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i naszym celem jest 50% udział OZE w polskim miksie energetycznym. Sprawa trzecia – pakiet antykorupcyjny – to przede wszystkim dążenie do wprowadzenia w życie naszej ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz’15. Niestety PiS dokonało taki manewr pozorowany, odbyło się I czytanie tej ustawy, następnie prace zostały przerwane i do końca kadencji ta ustawa nie będzie uchwalona nie będzie – zaznaczył lider Kukiz’15. – Chcemy również odpolitycznić służby antykorupcyjne i wzmocnić system kontroli wewnętrznej w administracji rządowej i samorządowej oraz wzmocnić przepisy ustawy antylobbingowe – dodał.