Konwencja krajowa SLD dokonała zmian w statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zmieniając skrót z SLD na Lewica – wynika z protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej, który widziała 300POLITYKA. Uprawnionych do głosowania było 167 delegatów. W głosowaniu wzięło udział 121 delegatów, co stanowi 72% delegatów uprawnionych do głosowania. „Za” głosowało 121 delegatów, co stanowi 100% delegatów biorących udział w głosowaniu.