Prezydent Andrzej Duda oficjalnie zarządził dziś wybory parlamentarne, ale kampania ruszy formalnie po opublikowaniu prezydenckiego postanowienia w Dzienniku Ustaw. Wtedy też zostanie opublikowany oficjalny kalendarz wyborczy. Nie mniej już teraz znane są najważniejsze terminy. Wnioski są oczywiste: czasu jest mało, zwłaszcza że trwa sezon wakacyjny. Z drugiej strony, gdyby prezydent czekał do ostatniej chwili, na zbieranie podpisów byłoby jeszcze mniej czasu.

Wspomniane postanowienie powinno zostać opublikowane w tym tygodniu, bowiem – zgodnie z Kodeksem wyborczym – podaje się je do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i ogłasza w Dzienniku Ustaw najpóźniej w 5 dniu od dnia zarządzenia wyborów.

Termin na rejestrację komitetów wyborczych upływa 24 sierpnia. Kodeks wyborczy mówi iż komitet wyborczy partii politycznej obowiązany jest zawiadomić PKW o utworzeniu komitetu w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów. Analogiczny zapis znajduje się w przypadku koalicyjnego komitetu.

Kolejna ważna data to 3 września – zgodnie z Kodeksem, listę kandydatów zgłasza się do okręgowej komisji wyborczej najpóźniej do godziny 24:00 w 40. dniu przed dniem wyborów. Komitet wyborczy może w każdym okręgu wyborczym zgłosić jedną listę kandydatów na posłów. Lista kandydatów powinna zostać poparta podpisami co najmniej 5000 wyborców, którzy stale zamieszkują w danym okręgu wyborczym.