Pragnę zapewnić, że komplet dokumentów za bieżącą kadencję jest dostępny w Kancelarii Sejmu. Chciałbym zdementować te informacje, które pojawiły się dzisiaj w jednym z dzienników – stwierdził dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka na briefingu w Sejmie.

Dzisiaj zostaną opublikowane na stronie internetowej Sejmu wszystkie informacje związane z połączeniami marszałka Sejmu w tej kadencji. Będzie to kompletna, szczegółowa informacja – dodał.